Podmínky ochrany osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA)

V souvislosti s Vaším nákupem na www.eventselection.cz a případným zřízením uživatelského účtu vám poskytujeme následující informaci o zpracování osobních údajů.

Správce

Správcem, který zpracovává vaše osobní údaje, je společnost Event Selection s.r.o., se sídlem  

Kamýcká 235, 160 00 Praha 6, IČ: 01841262, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod zn. C 267196

 

Osobní údaje

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete v souvislosti s používáním eshopu, zejména:

 • jméno a přímení,
 • adresa Vašeho bydliště,
 • telefonní spojení,
 • e-mail,
 • a pokud jste podnikající fyzickou osobou, tak také IČ a adresu místa Vašeho podnikání

(dále jen „Osobní údaje“).

 

 1. Jak je uvedeno výše, Osobní údaje nám sdělujete v souvislosti s používáním eshopu na adrese www.eventselection.cz.
  Vaše jméno a adresu, případně IČ a adresu místa podnikání proto zpracováváme za účelem uzavření smlouvy s Vámi a za účelem dalšího plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy, tj. např. doručení zakoupeného zboží, péče o zákazníky apod.

  Údaje zpracováváme také pro provoz uživatelského účtu, který si u nás zřizujete.

  Telefonní spojení a e-mail nám sdělujete proto, abychom Vás mohli kontaktovat za účelem uzavření smlouvy s Vámi, a dále za účelem zasílání newsletterů o naší společnosti a jejích službách, zasílání obchodních nabídek, provádění marketingových průzkumů, pokud nám k použití Osobních údajů za těmito účely poskytnete souhlas. Za jiným účelem nejsou Vaše Osobní údaje zpracovávány. Souhlas je udělován prostřednictvím zvláštního dokumentu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, který Vám zasíláme souběžně s tímto dokumentem. 

 2. Zpracování Vašich osobních údajů pro účely uzavření smlouvy s Vámi a pro ochranu našich oprávněných zájmů nepodléhá Vašemu souhlasu v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení.

 3. Vašemu souhlasu nepodléhá ani zpracování Osobních údajů pro účely šíření obchodních sdělení formou elektronického kontaktu (e-mail), pokud jsme jej od Vás získali v souvislosti s uplatněním Vašeho zájmu produkty na eshopu na adrese www.eventselection.cz a za splnění podmínek uvedených v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Pokud tedy naší Společnosti neudělíte souhlas se zpracováním všech Vašich Osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, budeme Vám je za podmínek uvedených v citovaném zákoně zasílat jen formou e-mailu.  

 4. Přístup k osobním údajům mají pouze oprávněné osoby v rámci naší společnosti, které jsou řádně proškoleny pro zacházení s nimi. Osobní údaje jsou ukládány v zašifrovaném souboru na serveru naší společnosti a budou uchovávány nejdéle po dobu 7 let od okamžiku jejich poskytnutí, nebo do odvolání souhlasu.

 5. Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám, s výjimkou nutnosti vymáhání našich pohledávek právní cestou, kde by důvodem byla ochrana našich práv a oprávněných zájmů.

 6. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zasláním emailu na naši adresu vitek@eventselection.cz – odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Zároveň máte možnost vyžádat si kopii zpracovaných osobních údajů.

 7. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu stanoveném tímto dokumentem a v souladu s Nařízením. Ve vztahu k Osobním údajům máte následující práva vůči naší Společnosti:

  právo získat potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto k Osobním údajům,
  právo na opravu svých Osobních údajů,
  právo na výmaz svých Osobních údajů,
  právo na omezení zpracování Osobních údajů.

  Podrobné informace ohledně možnosti uplatnění těchto Vašich z důvodu jejich rozsáhlosti neuvádíme, jsme nicméně připraveni Vám je na požádání sdělit v písemné formě. Žádost o zaslání dodatečných informací nám prosím zašlete na adresu Event Selection s.r.o., Kamýcká 235, 160 00 Praha 6.

 8. Pro případ, že nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete se obrátit na dohledový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, web: uoou.cz)
×

Splátková kalkulačka ESSOX